Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg: Betaalbare techniek voor een optimale kwaliteit zorg

De gezondheidszorg staat voor de grote uitdaging om betaalbaar en met een hoge kwaliteit op de zorgvraag aan te sluiten. Het leef- en werkklimaat binnen uw instelling moet optimaal zijn om te blijven voldoen aan de verwachtingen. Daarvoor is een optimale aansluiting nodig tussen (medische) technologie, processen en management. Daarbij spelen veel thema’s, zoals (patiënt)veiligheid, kostenbesparing, financiering en duurzaamheid. Bovendien is in de zorgmarkt sprake van toenemende behoefte aan benchmarking, zodat ziekenhuizen en zorginstellingen transparant kunnen zijn over hun prestaties.

Naast ziekenhuizen hebben ook de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg dezelfde uitdagingen. Onze dienstverlening is compleet en neemt de zorg voor technische zaken uit handen,  van advies, ontwerp,  installatie tot onderhoud en beheer.

 

Neem contact op